Reforma edukacji. Projekt nowej sieci szkół przyjęty przez Radę Powiatu Włoszczowskiego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lutego 2017

Od 1 września 2017 r. zmieniona zostanie struktura szkół w Polsce. W wyniku reformy trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie technika i trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone odpowiednio w: czteroletnie licea ogólnokształcące, pięcioletnie technika, trzyletnie szkoły branżowe I stopnia.

Zmiany te powodują konieczność dostosowania w tym zakresie sieci szkół. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wskazują, że uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podejmowane są przez właściwe organy w dwóch etapach. W pierwszej kolejności jest to uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół  ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, którą przekazuje się do zaopiniowania właściwemu kuratorowi oświaty i związkom zawodowym. Następnie – po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty – rada podejmuje, w terminie do 31 marca 2017 r., uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji dostępne są na stronie: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

W dniu 16 lutego br. Rada Powiatu Włoszczowskiego podczas obrad sesji jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych.

W dokumencie określono:

- plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,

- plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski od dnia 1 września 2019 r.

W  myśl tej uchwały w okresie:

Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. będą funkcjonować:

 • trzyletnie I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie (siedziba: ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa),
 • w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (siedziba: ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa):
 1. trzyletnie II Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie,
 2. czteroletnie Technikum Nr 1 we Włoszczowie,
 3. Szkoła Policealna Nr 1,
 • w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie (siedziba: ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa):
 1. trzyletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie,
 2. czteroletnie Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie,
 3. trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włoszczowie,

Od 1 września 2019 roku planuje się:

 • czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,
 • w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie:
 1. czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie,
 2. pięcioletnie Technikum Nr 1 we Włoszczowie, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 we Włoszczowie,
 3. Szkoła Policealna Nr 1,
 • w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie:
 1. czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie,
 2. pięcioletnie Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie,
 3. trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej we Włoszczowie.

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-17
Data publikacji:2017-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:620